Hộp giấy bồi Carton – Thùng Carton

Thông tin kỹ thuật in hộp giấy bồi carton – thùng carton

Chất liệu giấy:

Kỹ thuật in:

Thành phẩm sau in: